KOLIKO

Fundacija se je z ustanovnim aktom zavezala, da bo zbrana denarna sredstva namenjala za štipendiranje podiplomskega študija gospodarskega prava in prava pravno-ekonomskih znanosti.

Vsako leto bodo tako kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje, podelje štipendije za različne stopnje in ustanove študija.

KAKO

Kandidatke in kandidati morajo poleg odličnega študijskega uspeha in odlične ocene diplomskega dela izkazovati tudi vrhunska komunikacijska znanja. Posebej cenimo obvladovanje kompleksnih situacij, koordinacijo vzporednih projektov in sposobnost vodenja skupine sodelavcev. Brezhibno znanje vsaj dveh svetovnih jezikov je danes pogoj slehernega resnega pogovora.

Za lažjo odločitev glede kandidature si velja najprej odgovoriti na naslednja vprašanja:

  • Imate odlične akademske ocene s povprečjem nad 8?

  • Ste diplomirali z odliko?

  • Ste učinkovit in spreten govorec?

  • Suvereno obvladate slovenščino in še vsaj dva svetovna jezika?

  • Strogo spoštujete delovno in profesionalno etiko?

Vaših pet pritrdilnih odgovorov daje slutiti, da bodo razpisni formularji veseli podrobnosti.

KDO

Kandidirajo lahko najuspešnejše diplomantke in diplomanti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani – tako za podiplomski študij na matični fakulteti kot tudi za študij na najuglednejših svetovnih univerzah, kakršni sta denimo Harvard in Yale.

Natančnejši kriteriji so razvidni iz
Pravilnika za dodelitev štipendij Fundacije Parus.

DOSEDANJI ŠTIPENDISTI FUNDACIJE PARUS

Fundacija Parus je prve štipendije podelila v letu 2006, in sicer za študijsko leto 2006/07, doslej pa je študij uspešno zaključilo petnajst generacij štipendistov. Z izborom najboljših študentk in študentov prava ter s krepitvijo njihovih študijskih priložnosti si bo Fundacija Parus še naprej aktivno prizadevala za odličnost znanja in gradila družbo vključevanja in vzajemnega spoštovanja.

Študijsko leto 2006/2007

Ana Kerševan – Bucerius Law School
Nina Mlakar – New York University School of Law
Maja Koritnik – King’s College London

Študijsko leto 2007/2008

Igor Angelovski – Johann Wolfgang Goethe–Universität
Jana Božič – Europa–Institut, Saarbrücken
Tadej Vodičar – Universität Augsburg

Študijsko leto 2008/2009

Damjan Kukovec – Harvard Law School
Branko Čevriz – Bucerius Law School
Tomaž Brcar – Johann Wolfgang Goethe Universität
Metka Potočnik – King’s College London
Ciril Keršmanc – University of Dundee

V študijskem letu 2009/10 Fundacija Parus ni podelila štipendij, saj na razpis ni prejela ustreznih prijav.

Študijsko leto 2010/2011

Vid Čibej – Harvard Law School
Jan Jeram – New York University School of Law
Karla Oblak – Universität Wien

Študijsko leto 2011/2012

Nina Kranjec – Queen Mary, University of London
Eva Škufca – London School of Economics
Miha Bratina – Westfälische Wilhelms–Universität Münster
Leon Ribič – Universität Wien
Mojca Zadravec – Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Študijsko leto 2012/2013

Marko Frantar – New York University School of Law,
Lea Vatovec – University College London,
Lela Dedić – University of Maastricht, Faculty of Law,
Aljoša Ficko – Universität Wien, Rechtswissenschaftliche Fakultät,
Mojca Zadravec – Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.

Študijsko leto 2013/2014

Janja Čevriz – University of Cambridge
Dušan Mitrović – Humboldt Universität
Karmen Lutman – Humboldt Universität

Študijsko leto 2014/2015

Mojca Nadles – Harvard Law School
Simon Tertnik – University of Cambridge
V študijskem letu 2015/16 Fundacija Parus ni podelila štipendij, saj na razpis ni prejela ustreznih prijav.

Študijsko leto 2016/2017

Žiga Urankar – Harvard Law School
Jernej Radež – Johann Wolfgang Goethe Universität

Študijsko leto 2017/2018

Maks Mencin – Duke University School of Law
Daniela Mozetič – New York University School of Law

Študijsko leto 2018/2019

Mateja Ščuka – London School of Economics
Domen Turšič – University of Cambridge

Študijsko leto 2019/2020

Hana Šerbec – University of Cambridge
Tilen Zonta – Queen Mary, University of London

Študijsko leto 2020/2021

Meta Bevc – King’s College London
Tadeja Urbas – The Graduate Institute, Geneva (IHEID)
Žaklin Butinar – University College London (UCL)

Študijsko leto 2021/2022

Jernej Renko – Humboldt-Universität zu Berlin

Študijsko leto 2022/2023

Tara Lengersdorf Medjedovič – London School of Economics

Študijsko leto 2023/2024

Tim Horvat – Harvard Law School