KAJ

  • gospodarsko pravo
  • pravo pravno-ekonomskih znanosti

KAKO

Katera potrdila oziroma dokumente moram pridobiti od Pravne fakultete Univerze v Ljubljani?

pridobiti overjeno fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenih izpitih z izračunano povprečno oceno in priporočili dveh univerzitetnih profesorjev

Kaj moram opisati v priloženem pismu o nameri?

razloge za vpis in utemeljitev izbire študijske smeri ter ustanove, na katero se vpisujem

Kaj moram pridobiti od univerze, kamor hočem iti?

potrdilo o oddani prošnji za sprejem na podiplomski študij

Katere dodatne dokumente mora vsebovati prošnja?

potrdilo o državljanstvu in izjavo, da ne prejemam nobene druge štipendije ali rednega dohodka.

Podroben seznam vsebin prošnje za štipendijo najdete v 8. členu Pravilnika za dodelitev štipendij Fundacije Parus (.pdf).